Wezwanie akcjonariuszy:

 wezwanie-Hygienika-www.pdf